VILLKOR

MONSTER ENERGY APEX LEGENDS-KAMPANJ

RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Dessa villkor ("Villkoren") anger förutsättningarna för din medverkan i Monster Energy Apex Legends-kampanjen ("Kampanjen") som drivs och administreras av Monster Energy Europe Limited vars säte finns på Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien ("Monster Energy"). Genom att registrera dig online och ange din kampanjkod (se definition nedan) anses du ha godkänt dessa villkor i sin helhet. Om du inte godkänner dessa villkor i sin helhet bör du inte registrera dig och du kommer inte att vara berättigad att få plattformsspecifika åtkomstkoder som ger dig rätt att förbättra din Apex Legends -upplevelse med "Battle Pass"-nivåer och innehåll i spelet (var och en av dem en "kod i spelet"). Du bör också läsa integritetspolicyn på www.monsterenergy.com som förklarar hur Monster Energy kommer att använda de uppgifter som du lämnar när du deltar i kampanjen.

1. Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att delta i denna kampanj. Monster Energy förbehåller sig rätten att neka registrering, att avregistrera och/eller att inte lämna ut eller lösa in en kod i spelet till någon som inte uppfyller dessa krav för att få delta.

Kampanjburkar

2. Burkar med 500 ml "Monster Energy®" , "Monster Energy Zero Sugar®" och "Monster Energy Ultra®" som är försedda med Monster Energy Apex Legends™-reklamgrafik och förkortade kampanjvillkor samt deltagande burkar med 500 ml "Monster Mango Loco®", "Monster Pipeline Punch®", ‘Monster Energy Ultra Fiesta®’, ‘Monster Energy Ultra Paradise®’, ‘Monarch’ och "Pacific Punch®" med en svart ringdrag (vardera en "Kampanjburk") ska alla ha en unik kod ("Kampanjkod(er)") som visas på ringdragets undersida (" Kampanj-ringdrag").

3. Förutom de kampanjburkar som anges ovan i stycke 2, kommer inga andra Monster Energy®-produkter att ingå i denna kampanj eller vara försedda med kampanjkapsyler.

4. Varje kampanjkod kan bara lösas in en gång.

5. Du är begränsad till max tio (10) kampanjkoder som kan lösas in per konto under kampanjperioden som avslutas den 31 mars 2023.

Viktiga datum

6. Kampanjburkar finns tillgängliga från kl. 00:00 den 1 september 2022 till kl. 23:59 den 31 december 2022, eller så länge lagret räcker (" Kampanjperiod").

7. Du måste lösa in alla kampanjkoder och koder i spelet senast kl. 23.59 den 31 mars 2023. Alla bidrag anses mottagna vid den tidpunkt då de matas in i EA:s databas (se definition nedan).

Så här löser du in

8. Köp en kampanjburk under kampanjperioden.

9. Besök apexlegends.monsterenergy.com ("Webbplatsen") och skapa ett konto eller logga in på ditt befintliga konto (" Monster-konto").

10. När du har loggat in på ditt Monster-konto följer du instruktionerna på skärmen för att ange kampanjkoden från din kampanjburk.

11. Kampanjkoder kan du ta dig mot nio (9) Battle Pass-nivåer och sju (7) delar exklusivt innehåll i spelet på en (1) plattform i tv-spelet Apex Legends™ ("Spelet"). De kampanjkoder som du löser in ger dig rätt till unikt innehåll i spelet baserat på följande inlösningsväg:

Antal inlösta kampanjkoder

Kampanjinnehåll

1

Legend-skin

2

Battle Pass-nivå

3

Battle Pass-nivå

Spårare #1

Spårare #2

Spårare #3

4

Battle Pass-nivå

5

Battle Pass-nivå

Spårare #4

Spårare #5

Spårare #6

6

Battle Pass-nivå

7

Battle Pass-nivå

8

Battle Pass-nivå

9

Battle Pass-nivå

10

Battle Pass-nivå

12. När du når varje nivå enligt tabellen ovan får du din unika kod i spelet för den aktuella nivån. När du till exempel har löst in 4 kampanjkoder på ditt Monster-konto kommer du att få en spelkod som ger dig rätt till en Battle Pass-nivå. Detta är ett tillägg till det kampanjinnehåll som du har fått på nivåerna 1, 2 och 3.

13. För att lösa in din kod i spelet loggar du in på ditt EA-konto (" EA-konto") i spelet och löser in din kod i spelet enligt anvisningarna på webbplatsen. När du har angett en kod i spelet i enlighet med dessa villkor kommer du att få din Battle Pass-nivå eller ditt spelinnehåll som automatiskt kommer att laddas på ditt EA-konto.

14. Se till att du är inloggad på rätt EA-konto innan du löser in din kod i spelet. Koder i spelet tilldelas det första EA-kontot som de löses in på. Koder i spelet kan inte överföras till ett annat EA-konto och ersättningskoder kommer inte att utfärdas.

15. För att undanröja alla tvivel kan du inte fortsätta att lösa in koder i spelet efter att du har slutfört den inlösningsväg som anges ovan.

Övrig viktig information

16. Samtliga tider och datum i dessa villkor avser tider och datum i Sverige. Vid eventuell tvist om tid eller datum för inmatade uppgifter kan Monster Energys beslut inte överklagas.

17. För att kunna hämta och använda din kod i spelet behöver du: en dator eller en annan enhet som kan använda internet samt en internetuppkoppling för att registrera dig för den här kampanjen; ett EA-konto; ett kompatibelt exemplar av Apex Legends™-spelet på PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch eller PC via Origin och Steam. Det kan krävas ett konto på applikationsplattformen och ett plattformsabonnemang (säljs separat). Återbetalning kan inte begäras för eventuella kostnader (till exempel dataöverföringskostnader) som uppkommit vid inlösning eller användande av din kod i spelet. Dessa kostnader ska betalas av dig.

18. Battle Pass-nivåer är specifika för varje spelsäsong, och när en kod i spelet för en Battle Pass-nivå har lösts in gäller den för den aktuella säsongen av spelet. Du kan välja att inte lösa in din kod i spelet förrän vid en senare säsong (men i vilket fall som helst måste denna kod i spelet lösas in före klockan 23:59 den 31 mars 2023).

19. Om du inte har ett befintligt EA-konto kan du följa instruktionerna för att gratis registrera dig för denna tjänst på https://help.ea.com/en/eadp_check/signup/ . Registrering hos EA kräver att du godkänner de tillämpliga villkoren och integritetspolicyerna för sådan användning.

20. Monster Energy, Electronic Arts Inc., med säte på 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 ("EA Inc."), EA Swiss Sarl med säte på Place du Molard 8, 1204, Genève, Schweiz ("EA Swiss" och tillsammans med EA Inc., " EA") och deras respektive samarbetsföretag, moderbolag, dotterbolag, deltagande kampanjpartners, återförsäljare, distributörer, annons- och reklambyråer, webbansvariga och alla företag som är involverade i skapandet, utformningen, genomförandet, produktionen eller uppfyllandet av kampanjen ("Kampanjenheter") är inte ansvariga för eventuella problem eller tekniska störningar i datoriserade onlinesystem, servrar, leverantörer, datorutrustning och/eller programvarufel i samband med bidrag till webbplatsen eller leveranstjänster.

21. Innehållet i din kod i spelet kommer att läggas till ditt spelkonto och göras tillgängligt för dig enligt dessa villkor i ditt EA-spel. I den högsta utsträckning som är tillåten enligt gällande lag avsäger sig Monster Energy (och EA i den högsta utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag) allt ansvar för leveransen av kod i spelet från EA eller eventuell underlåtenhet att göra detta eller för användarkvaliteten hos en kod i spelet, som endast tillhandahålls som nedladdningsbart innehåll från EA.

22. Endast en kampanjburk med en kampanjkapsyl kan användas för denna kampanj. Monster Energy ansvarar inte för skadade kampanj-ringdrag eller oläsbar kampanjkod utom om detta orsakas av någon handling eller underlåtenhet från Monster Energy.

23. Om en kod i spelet inte finns tillgänglig kan Monster Energy och/eller EA kontakta dig via ditt Monster-konto som du har angivit vid registreringen för att ordna en ersättningsprodukt. Alternativ med kontantutbetalning finns inte tillgängligt.

24. Alla eventuella kampanj-ringdrag som du samlar in och koder i spelet som du tar emot, är endast för din personliga användning. Du får inte sälja, byta eller överlåta dina kampanj-ringdrag eller kod(er) i spelet (eller försöka göra något av detta).

25. Inga anställda eller nära anhöriga till anställda på Monster Energy och/eller EA eller någon av deras dotterbolag, underleverantörer, agenter, befullmäktigade eller någon annan som är professionellt kopplad till denna kampanj får registrera eller motta eller på annat sätt använda någon kod i spelet.

26. Uppgiftsinmatningar är ogiltiga om de har genomförts online med hjälp av metoder genererade genom kod, makro, eller användning av automatiserade enheter.

27. Monster Energy förbehåller sig rätten att undanhålla eller ogiltigförklara koder i spelet om du bryter mot (eller om Monster Energy har rimliga skäl att misstänka att du har brutit mot eller kommer att bryta mot) dessa villkor.

28. Om Monster Energy inte följer dessa villkor är Monster Energy ansvarigt för förlust eller skada som du åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att de brutit mot dessa villkor eller har visat oaktsamhet, men är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av Monster Energys överträdelse eller om de övervägdes av dig och Monster Energy vid den tidpunkt du deltog i kampanjen.

29. Kampanjenheterna är inte ansvariga om kampanjen inte kan äga rum eller om någon kampanjkod eller kod i spelet inte kan lösas in på grund av förseningar, avbrott eller misslyckanden på grund av force majeure, krig, naturkatastrofer, väder, terroristhandlingar eller hot om terrorism, strejker, lockouter, arbetskonflikter, arbetsstopp, bränder, myndighetsåtgärder, coronavirus (COVID-19)-pandemi, andra epidemier eller medicinska nödsituationer eller andra händelser som ligger utanför kampanjenheternas rimliga kontroll. Om kampanjen av någon anledning inte kan genomföras som planerat, inklusive, men inte begränsat till, datavirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker som ligger utanför kampanjenheternas rimliga kontroll, och som enligt Monster Energys egen bedömning stör eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller det korrekta genomförandet av kampanjen, förbehåller sig Monster Energy rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, ändra eller skjuta upp kampanjen eller någon del av kampanjen. Om kampanjen eller någon del av kampanjen avslutas eller ändras före kampanjens slutdatum kommer ett meddelande att publiceras på apexlegends.monsterenergy.com om tiden tillåter det. Monster Energy förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst, om omständigheter utanför dess rimliga kontroll gör detta oundvikligt. De senast uppdaterade formuleringarna i dessa villkor är tillgängliga under hela kampanjens varaktighet på apexlegends.monsterenergy.com.

30. Dessa villkor omfattas av lagstiftningen i England och Wales och eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med dessa villkor faller under den exklusiva domsrätten för domstolarna i England och Wales, såvida detta inte förhindras av gällande lagar. Obligatoriska regler i det land där du har din hemvist och som ger dig mer skydd är fortfarande tillämpliga.

31. Om du har angett en giltig kampanjkod men inte kan lösa in den, kan du kontakta Monster Energys kundsupport på https://www.monsterenergy.com/contact-us . Om du har angett en giltig kod i spelet men inte kan lösa in den, eller om du har några problem med innehåll i spelet kan du skicka ett meddelande till EA:s kundsupport på https://help.ea.com/en/apex-legends/apex-legends/ .

OBS: Apex Legends PEGI 16, köp i spelet (inkluderar slumpmässiga föremål). Octane-karaktären kräver separat köp/upplåsning. Apex Legends© 2022 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, Electronic Arts-logotypen, Respawn, Respawn-logotypen och Apex Legends är varumärken som tillhör Electronic Arts Inc.